Çisem Asya Albaş, Oğulcan Haşlaman ve Alper Turan’ın kurucuları ve küratörleri olduğu Das Art Project., bağımsız sanatçılarla çalışmak, İstanbul’un tarihi ve ikonik olarak değerli, döneminde farklı işlevler için kullanılan mekânlarını sanat alanlarına dönüştürmek, mekânla uyum sağlayacak temalar dahilinde kısa süreli sergiler düzenlemek üzere yola çıkmış bağımsız bir sanat inisiyatifi, küratöryel bir ekiptir. Farklı disiplinlerde çalışan sanatçılara görünürlük kazandırmanın yanında, bir tema dahilinde onları birleştiren ve yeni üretimler için ortam sağlamayı arzulayan inisiyatifin adı da bu işlevini vurgulamak ister. Tek başına bir anlam ifade etmeyen, önüne geldiği nötr/cinsiyetsiz kelimeleri özelleştiren Almanca’daki “das” artikeli ile sanatta androjenliği savunur.

Das Art Project, founded by Çisem Asya Albaş, Oğulcan Haşlaman and Alper Turan, is an independent art initiative, a curatorial team that works with independent artists and transforms historical and iconic places in Istanbul into art spaces; organizes short-lasting exhibitions that adjust with such places thematically. The name of the initiative signifies its aim to bring visibility to artists from various disciplines, bring them together under a certain theme and create a fruitful environment for new productions. It is named after the article ‘das’ in German which does not mean anything per se, but emphasizes the neutral/genderless word it precedes and thus advocates for androgyny.